Trang chủ / Dr. Ihar Hruzdzeu

Dr. Ihar Hruzdzeu

Bác sĩ chuyên môn của Trung tâm liệu pháp tế bào gốc Deutches zentrum fur Zelltherapie, CHLB Đức

Bác sĩ

M.Sc. Đàm Trang

CEO Premium Therapy

Thạc sĩ Khoa học – Sinh học ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM

Xem chi tiết

Dr. med. Günther Bauer

Bác sĩ đa khoa, Y học tự nhiên và vi lượng đồng căn

Bác sĩ chuyên môn của Trung tâm liệu pháp tế bào gốc Deutches zentrum fur Zelltherapie, CHLB Đức

Xem chi tiết

Tốt nghiệp Cử nhân Marketing tại ĐH Griffith, Úc

Xem chi tiết