Trang chủ / Dr. med. Angelika Pierson

Dr. med. Angelika Pierson

Bác sĩ chuyên môn của Trung tâm liệu pháp tế bào gốc Deutches zentrum fur Zelltherapie, CHLB Đức

Bác sĩ

Dr. med. Günther Bauer

Bác sĩ đa khoa, Y học tự nhiên và vi lượng đồng căn

Bác sĩ chuyên môn của Trung tâm liệu pháp tế bào gốc Deutches zentrum fur Zelltherapie, CHLB Đức

Xem chi tiết

Dr. Ihar Hruzdzeu

Bác sĩ đa khoa và vật lý trị liệu

Bác sĩ chuyên môn của Trung tâm liệu pháp tế bào gốc Deutches zentrum fur Zelltherapie, CHLB Đức

Xem chi tiết

Dr. med. Giselind Dohr

Bác sĩ đa khoa, gây mê, Y học thể thao

Bác sĩ chuyên môn của Trung tâm liệu pháp tế bào gốc Deutches zentrum fur Zelltherapie, CHLB Đức

Xem chi tiết