Trang chủ / Tài liệu

Medical Questionnaire 2020- ENG

Premium Therapy sẽ hỗ trợ Quý khách dịch Phiếu kiểm tra sức khoẻ sang tiếng Anh để cung cấp cho các bác sĩ chẩn đoán và lên phác đồ trị liệu được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân.