Trang chủ / Tài liệu

Phiếu kiểm tra sức khoẻ

Quý khách cần cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin sức khoẻ trong quá khứ và hiện tại, bao gồm lịch sử quá trình từng điều trị cùng các loại thuốc đang uống hiện tại và kết quả xét nghiệm máu 3 tháng gần nhất. Nếu không có xét nghiệm máu, Premium Therapy sẽ hỗ trợ thực hiện lấy máu tại nhà của Quý khách.