Trang chủ / Tài liệu

Lịch điều trị 2020

Lịch trị liệu Tế bào gốc sẽ bắt đầu vào 8:30 sáng thứ 2 và kết thúc vào chiều thứ 6. Quý khách cần có mặt tại CHLB Đức vào Chủ nhật để có thời gian nghỉ ngơi. Có thể check out chiều tối thứ 6 hoặc sáng thứ 7 tuỳ thuộc vào lịch trình rời CHLB Đức.